Štítek: Windows

Oprava Bootsectoru

Pokud se přepíš špatně BOOTLOADER ve W7 například W8 z VHD je třeba použít následující: Opravení BCD Program BCDEDIT Program bootrec Program bootsec

Oprava systémových registrů IIII

Oprava systémových registrů

Pokud se jedná o chybu v REGISTERECH, je možné postupovat následovně: V directory C:\Windows\System32\config vytvořit pomocný directory a do něj nakopírovat obsah tohoto directory. Následně z directory C:\Windows\System32\config\RegBack nakopírovat obsah do tohoto directory.