Oprava systémových registrů

Pokud se jedná o chybu v REGISTERECH, je možné postupovat následovně:
V directory C:\Windows\System32\config vytvořit pomocný directory a do něj nakopírovat obsah tohoto directory. Následně z directory C:\Windows\System32\config\RegBack nakopírovat obsah do tohoto directory.

cd \Windows\System32\config
mk backupReg
copy *.* backupReg
cd RegBack
copy *.* ..

Tím by mělo dojít k obnovení zálohy systémových registrů. http://www.makeuseof.com/tag/fix-windows-7-infinite-reboot-loop/

Mohlo by se vám líbit...