Implementace GIT ve VS 2013

Úvodem

Jako mnoho jiných i já byl nucen se konečně řádně seznámit s implementací git ve Visual Studio 2013. Výsledky mého seznamování jsou předmětem dnešního článku. Ostatně můžete to brát jako můj další článek na téma „Správa verzí a já“.

Uplynulo mnoho času a já již pravidelně používal visualstudio.com jako své git úložiště. Díky nutnosti spolupráce s dalšími lidmi, jsem byl nucen je rychle provést užíváním gitu ve VS, to co jsem se naučil, dám nyní sem, abych to v budoucnu našel a možná i někomu tím prospěji.

Začínáme

Jak si vytvořit úložiště na visualstudio.com, často nazývané Visual Studio Online (VSO). Začněme na stránce www.visualstudio.com.  Pokud máte nějaký Live účet nebo MSDN účet a chcete jej použít tak se na stránky pod tímto účtem přihlaste.

Stránky VSO

Stránky VSO

Pod položkou Visual Studio Online vyberme „Get started for FREE“ a na stránce vygenerujete svůj odkaz. Dejte si pozor, jméno nemusí být volné, tak volte s rozmyslem. VSO vás vyzve k vytvoření prvního team projektu. Toto jméno je již jen na vás. Zde hlavně neopomeňte zvolit jako „Version control: Git“. Pokud jde o proces templates, já používám Agile, ale i Scrum je dobrej. Tohle je oblast, kde zatím, mé zkušenosti pokulhávají, ale třeba se z toho stane další pokračování, kdo ví.

Vytvoření VSO serveru

Vytvoření VSO serveru

Nu takže znovu název team projektu (git repository) a zvolit git jako version control.

Vytvořit a po chvilce práce systému máte hotovo. Pogratulují vám a ještě vás budou navigovat do dalších částí. Je na vás, zda se tím chcete probírat či ne. Já většinou tohle okno vypnu a pokračuji přidáním lidí, se kterými spolupracuji, ale to není v tuto chvíli potřeba řešit.

Tím máme připravený repozitori pro náš projekt.

Vytvoření repository pro projekt

Vytvoření repository pro projekt

Nastavení VS

Nyní začneme s nastavením studia. Rovnou si zkontrolujeme, že máme spuštěnu podporu GIT v nastavení. Tak šup šup do Tools->Options. Do search baru napiště slovo „Source Control“ a hle na „Plug-in Selection“. Hmm tohle nechceme, pěkně změníme na „Microsoft Git Provider“ a uložíme.

Nastavení VS

Nastavení VS

Koukeme do okna „Team Exploreru“ a tam nás systém vyzývá k instalaci dalších modulů. Rozhodně doporučuji. Systém spustí default browser a stáhne MS Web Platform Installer. Po dokončení instalace se vraťte VS Team Exploreru a běžte v něm na hlavní stránku (domeček).

Instalace GIT

Instalace GIT

Dalším krokem je nastavení „Settings“ a zde je jedna volba, „Git Settings“.

Web Platform Installer

Web Platform Installer

Vyplňte jméno, které chcete, aby se zobrazovalo a také doporučuji správně vyplnit email adresu podle té, pod kterou jste vytvořili repository na VSO a také zadejte místo na lokálním disku kam chcete nechat vše ukládat a „Uložit pomocí Update.

Globální nastavení GIT

Globální nastavení GIT

Můžeme připojit naše nové repository do studia. Magické tlačítko elektrické zástrčky. Poklikáme na „Select Team Projects…“, v novém okně tlačítko „Servers…“ a následně na „Add…“.

Connect VSO server

Connect VSO server

DO řádku „Name or URL of Team Foundation Server“, zadáme námi vytvořené místo na VSO jek odkaz na server (https:// <vase jmeno>.visualstudio.com a „OK“. Tím se otevře okno pro přihlášení k účtu Microsoft. Zde zadáme užiavtele a heslo pod kterým jsme vytvářeli naše VSO. A máme přidaný server. Časem bude jistě těch serverů více. Takže pro tuto chvíli můžeme zadat „Close“.

Přidání nového VSO serveru

Přidání nového VSO serveru

V okně „Connect …“ vybereme všechny Team Project a dáme „Connect“. Tím jsme napojili VS a VSO úložiště. Pokud si na VSO úložišti uděláte další projekt, tak jej musíte na tomto okně přidat.

Napojení na repository

Napojení na repository

Systém radí udělat „Clone repository“, ale můžeme k tomu přistoupit i jinak. V okne „Connect“ (ta zásuvka) uvidíme jaké projekty zatím systém zná. Pravým tlačítkem na jménu repository na VSO serveru vyvoláme dialog pro naklonování. A máme klon prázdného repository u sebe v místě, kam jsme zadali.

Klonování

Klonování

Nyní v daném místě vytvoříme nový projekt. Jako solutions ponechte jméno repository. Hurá a je to. V Solutions Exploreru vidíme naší aplikaci včetně značek říkajících stav vůči repository.

Vytvoření projetu

Vytvoření projetu

Tak a pracujeme

Máme vytvořeno, ale zatím jsme nic nesdílely ani neuložili. Tak začneme prvním commitem. V team Exploreru vyberte „Changes“. Zde vidíte všechny změněné soubory, které je třeba uložit do repository.

První commmit

První commmit

Tak napíšeme popis a dáme „Commit“. Hned také můžeme udělat Sync nebo Push. Pokud děláte sami, tak postačí Push, jinak doporučuji Sync. K push se dostaneme odkazem nebo skrze „Unsynced Commits“.

Push / Sync do VSO

Push / Sync do VSO

Pokud je VSO repository prázdné , je třeba udělat Push. Tím jsme dostali náš kod na VSO. A můžeme vesele pracovat dál. Tak si uděláme nějakou branch.

Branch

K nastavování Branch se dostaneme skrze tlačítko Branches. Přidáme si „develop“ pomocí New Branch, ta bude nyní len lokální.

Nový lokální Branch

Nový lokální Branch

Tak to ní uděláme nějaké změny, ale jak ji dostat na VSO? V Unsynced Commits to nejde. Tak koukneme do Branches a pomocí pravého tlačítka v kontextovém menu zadáme Publish Branch. Hotovo.

Publish to VSO

Publish to VSO

Nyní již můžeme synchronizovat a ukládat do dalších branches.

Jiná situace, je když někdo jiný udělal novou branch a mi ji chceme získat k sobě. A zase to je tak snadné. V Team Exploreru v Unsynced Commits dáme Sync, přepneme do Branches a zde zadáme New Branch. Z DropDown menu vybereme nově přibyvší Brach, co chceme i u sebe. Systém předvyplní jméno a můžeme dát Create Branch.20_GetBranch Snadné že? A obdobně snadné to je i s Merge, to ani nebudu popisovat.

Pár typů

  • Pokud nevíte co napsat do gitignore nezoufejte možností je použít server https://www.gitignore.io/.
  • Pěkný addon do studia je GitFlow, který rozšiřuje funkčnost Tem Exploreru o řízení vývojového flow.